Bežecká trasa sa skladá z malého okruhu (ihrisko FK Močenok) a veľkého okruhu (ulice okolo štadióna - Športová, Nad ihriskom a Dekana Dúbravického),

DETSKÝ BEH • 300 m - 1 malý okruh


ŽIACKY BEH • 1 km - 1 veľký a 1 malý okruh

HLAVNÝ BEH • 3 km - 3 veľké a 1 malý okruh